Gratis oogmeting groot succes

Gratis oogmeting groot succes

Op 12 oktober was het wereldwijd World Sight Day!

Al onze klanten kregen de mogelijkheid om zich op te geven voor een gratis oogmeting door Klein Optiek Oogzorgcentrum en indien nodig, een bril in langjarige bruikleen.

World Sight Day is in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO). Op deze dag wordt er aandacht gevestigd op slechtziendheid en blindheid.

De Nederlandse organisatie Vision 2020 (onderdeel van de internationale tak) heeft als missie en strategie om vermijdbare blindheid en slechtziendheid aan te pakken.

Wanneer je het financieel niet zo ruim hebt, stel je een bezoek aan een oogarts misschien uit, wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Vermijdbare slechtziendheid of blindheid dus.

Klein Optiek Eglantier is een betrokken opticien en doet vandaag de gratis oogmetingen, samen met Vision 2020. Diverse stichtingen steunen Vision met donaties, maar ook opticien Klein Optiek heeft geld beschikbaar gesteld om deze actie bij ons mogelijk te maken.

Namens onze ontzettend dankbare klanten, een heel groot dankjewel!