Over de Voedselbank

Bij Voedselbank Apeldoorn werken de hele week door enthousiaste vrijwilligers, met hart voor hun medemens, om bij 650 Apeldoorners weer een gezonde maaltijd op tafel te krijgen. Onze vrijwilligers komen vanuit alle lagen van de bevolking, zijn van alle leeftijden en zijn door ons gezamenlijke doel met elkaar verbonden.

Dat gezamenlijke doel vindt zijn oorsprong in 2001, wanneer Sjaak en Clara Sies de eerste Nederlandse Voedselbank starten. In Apeldoorn startten vrijwilligers in 2006 met een Apeldoornse variant en sinds 2011 mogen wij ons met trots onderdeel noemen van het netwerk van Voedselbanken Nederland.

Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij tien Regionale Distributie Centra zijn aangesloten. Deze overkoepelende organisatie is een coördinatie- en overlegplatform waardoor elke lokale voedselbank via de regio mee kan praten over landelijke ontwikkelingen. Speerpunt hierbij is altijd hoe wij onze doelstellingen nog beter kunnen behalen.

Doelstelling

In onze beleidsnotitie 2017-2021 staat als belangrijkste doelstelling voor Voedselbank Apeldoorn genoteerd: ‘Het ter beschikking stellen van levensmiddelen die over zijn aan minder draagkrachtigen en het tegengaan van (voedsel)verspilling.’ Zeker in een tijd van krimpende beschikbaarheid van voedingsmiddelen een interessante uitdaging!

Die krimp is te danken aan de stijging van het aantal voedselbanken in Nederland, waardoor landelijke en regionale bedrijven hun levensmiddelen dunner moeten spreiden over alle aanvragen. Dit betekent vooralsnog geen problemen, maar wel dat Voedselbank Apeldoorn een groter beroep zal moeten doen op plaatselijke bedrijven.

Om over dit alles goede afspraken te maken hebben wij, als lokale voedselbanken, ons in 2013 gebundeld in de Vereniging Voedselbanken Nederland, zodat we samen ook makkelijker in gesprek kunnen met landelijke producenten.

Impact

De impact van de Voedselbank, zowel landelijk als in Apeldoorn, is zeer groot; momenteel worden in heel Nederland al meer dan 33.000 huishoudens – dat betekent ruim 140.000 mensen – voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket. In Apeldoorn is onze organisatie goed voor de hulp aan zo’n 260 huishoudens. Dit zijn huishoudens die dankzij vrijwillige steun, zakelijke sponsors en particuliere donaties weer de mogelijkheid hebben om gezond eten op tafel te zetten.

Dat is hulp met directe impact op de levens van mensen dichtbij huis.

Klachtenregeling

Stichting Voedselbank Apeldoorn valt onder de regio Arnhem. Bij de Voedselbanken in de regio Arnhem werken ruim 2.000 vrijwilligers aan het verstrekken van voedselpakketten aan mensen die dat nodig hebben. Met zoveel vrijwilligers kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan.

Dat kan komen door opmerkingen of gedrag van een andere vrijwilliger, coördinator, of van een bestuurslid. Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Zoiets ontneemt de vrijwilliger plezier in het werk, wat opgelost moet worden.

Daarvoor is een klachtenregeling ontwikkeld en zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Klachtenregeling voor de Voedselbank Apeldoorn

Samenwerkingen

De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met instanties, kerken en scholen in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de personen bij wie de nood het hoogst is in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie. Dit houdt concreet in, dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende-instelling. Dat betekent dat wij, volgens de Belastingdienst, ons inzetten voor het algemene nut van de Nederlandse samenleving. Ook houdt dit in dat jouw schenking aan ons afgetrokken mag worden van jouw jaarlijkse belastingaangifte.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt om de ANBI-status te behouden of verkrijgen. Dat betekent dat je o.a. ons jaarverslag online in kan zien.

Je kan onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Apeldoorn intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Apeldoorn, krijgt je onze organisatie te zien.

Bestuur

Bekijk voor de samenstelling en de werkzaamheden van het bestuur onze bestuurspagina.