Privacy statement

Privacy statement

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij je in dit document informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, wanneer er voor jou een aanvraag gedaan wordt om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om jouw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer je als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij jouw contactgegevens, jouw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
  • Als je een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere jouw contactgegevens en bankrekeningnummer, en indien gewenst, of jouw donatie anoniem blijft.
  • Tot slot verwerken wij ook je contactgegevens als je leverancier bent voor de Voedselbank.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we deze gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wanneer wij hiervoor van jou toestemming hebben gekregen. Jouw toestemming kun je altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk wordt voorkomen. De toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat jouw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Jouw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons) gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies

Voedselbank Apeldoorn gebruikt functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.

Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Advertentie of tracking cookies

Google en Facebook

Voedselbank Apeldoorn gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor kunnen we je op een later moment advertenties laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen. Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Voedselbank Apeldoorn krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen.

Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacy verklaringen van Facebook en Google van toepassing. Voedselbank Apeldoorn heeft daar geen invloed op.

Soms laten we YouTube video’s zien op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Lees meer informatie over het gebruik van cookies door Google.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze gegevens bij ons niet correct zijn geregistreerd. Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Jouw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode jouw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Apeldoorn
Kanaal Noord
7317 AB Apeldoorn

info@voedselbank-apeldoorn.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).